חשד לסרטן? אובחנת כחולה סרטן?
אחות
מתאמת
אישית!

דווקא בזמן אמת, ובכל הנוגע למחלת הסרטן, מגיע לך שירות אישי.
לאחר פנייתך, אחות מתאמת אישית תחזור אליך, תלווה אותך בתהליך
ותוביל אותך בדרך הקצרה למומחים הטובים ביותר בישראל. בהדסה.

כדי שאחות מתאמת תוכל לחזור אליך, יש למלא את הפרטים הבאים:


כל המידע שיישלח בפנייה זו יישמר בדיסקרטיות והינו בשימוש 'מכון שרת הדסה' בלבד
תנאי השימוש